Mieszkańcy Gminy Żukowice w trosce o bezpieczeństwo na drogach powiatowych sami wykosili trawę, która ograniczała widoczność. Starostwo zapewnia, że za kilka dni podpisana zostanie umowa i firma rozpocznie porządkowanie poboczy.  

Na ostatniej sesji radni Gminy Żukowice zajęli się między innymi bezpieczeństwem na drogach powiatowych. Uważają, że wysokie trawy, które porastają pas drogowy zagrażają użytkownikom dróg. W bardzo niebezpiecznych miejscach, między innymi na skrzyżowaniu w Szczepowie, mieszkańcy sami zadbali o bezpieczeństwo i wykosili wysokie trawy.

Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Bartosz Ławrowski zapewnia, że za kilka dni, do końca przyszłego tygodnia,  umowa zostanie podpisana i firma rozpocznie wykaszanie traw,  chwastów i samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych.

Z kilku ofert, które wpłynęły do starostwa wybrana została propozycja firmy z Głogowa. Zanim jednak zostanie podpisana umowa, firma zobowiązana została do uzupełnienia dokumentów.