Gmina Żukowice pozyskała środki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekaże na ten cel 25 tys. zł.

Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki wsparciu gmina otrzyma 25.000,00 zł  dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

– W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji z ilości posiadanych odpadów wynika, iż na terenie naszej gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu około 50 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ostateczna ilość odpadów, będzie zależna od ich faktycznej wagi – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania, zostaną zawarte umowy pomiędzy gminą i rolnikami, firmami posiadającymi odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

– Kosztami kwalifikowanymi w ramach zadania są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów – wyjaśnia Wójt Gminy Żukowice.

Po uzgodnieniu z wykonawca zadania podane zostaną szczegółowe informacje o terminie i sposobie dostarczania odpadów.