Dobiegła końca budowa długo wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika w m. Nielubia w pasie  drogi nr 100046D. Koszt tego zadania to ponad 290 tys. złotych.

Budowa chodnika w m. Nielubia to jeden z kolejnych etapów inwestycji związanej z przebudową drogi, którą gmina rozpoczęła w 2019 r.

– Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i renowacji odwodnienia wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona – do budynku nr 85 – mówi Krzysztof Wołoszy6n Wójt Gminy Żukowice.

Wykonano  również dwa przejścia dla pieszych, wymieniono 12 opraw oświetleniowych na nowe LED oraz dokonano odświeżenia wszystkich urządzeń bezpieczeństwa drogowego zlokalizowanych wzdłuż cieku „Średni Potok”.

– Budowa chodnika miała na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności najmłodszych mieszkańców Gminy i osób starszych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Nowy chodnik wpłynął nie tylko na poprawę wizerunku Gminy Żukowice, ale i na komfort życia mieszkańców – dodaje wójt.

Wartość zadania to kwota ponad 290 tys. złotych.