Zarząd Stowarzyszenia „Z głębi serca”  organizuje konkurs na logo, które stanowić będzie oficjalny symbol identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia. Organizatorzy do 31 sierpnia czekają na projekt.

Logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. Projekt powinien akcentować elementy kojarzące się z nazwą Stowarzyszenia i być zgodny z innymi warunkami zawartymi w Regulaminie Konkursu, który też dopuszcza przyjęcie od uczestnika więcej niż jednego projektu.

Projekty można składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Z głębi serca”, ul.  Głogowska 90, 67-240 Kotla z dopiskiem „LOGO” lub przekazać osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Gminy w Kotli.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem: 603080265 lub adresem e-mail: stowarzyszenie.kotla@gmail.com