Gmina Żukowice pozyskała 45 000 złotych na zakup laptopów dla uczniów szkól podstawowych działający na terenie gminy. Sprzęt także do dzieci z rodzin wielodzietnych (3+).

W ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Żukowice ubiegała się o 100% dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i uzyskała dofinansowanie, za które uda się  zakupić kolejne 18 laptopów.

– Po rozmowach z nauczycielami wiemy, że wielu uczniów nadal nie posiada odpowiedniego sprzętu, aby móc realizować podstawy programowe. Dlatego ponownie postanowiliśmy pomóc najmłodszym i przyczynić się do tego, aby nauka zdalna była w miarę możliwości efektywniejsza i przyjemniejsza. Przypomnijmy, że kwietniu Gmina Żukowice przekazała już 20 laptopów zakupionych w ramach 1 edycji programu, a obecnie pozyskane środki pozwolą na zakup kolejnych 18 laptopów – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Zakupiony sprzęt będzie przeznaczony dla nauki zdalnej dla uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Szkoły podstawowej im. KEN w Nielubi, działających na terenie Gminy Żukowice.

Projekt realizowany pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość projektu: 45 000 zł . Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 45 000 zł.