Trwa nabór m.in. do nowej klasy branżowej I stopnia, której uczniowie będą zdobywać zawód operatora zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych.  Tylko do 10 lipca Zespół Szkół Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie czeka na chętnych do podjęcia nauki w zawodzie przeróbkarza.

Jak dotąd w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przeróbczych  kształcono w MCKK jedynie dorosłych. Odbywało się to wyłącznie w ramach podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników ZWR-ów. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół funkcjonującym w ramach MCKK, planowane jest uruchomienie  klasy „przeróbkarzy”, w której trzyletnia nauka jest bezpłatna.  

 – To właśnie w wyniku współpracy Szkoły z naszym Oddziałem ustalono potrzeby kształcenia w tym zawodzie. Uczniowie już w pierwszym roku nauki mają zagwarantowane zajęcia praktyczne  w naszej firmie. Najlepsi absolwenci będą mieli duże szanse na zatrudnienie – podkreślił Paweł Piwowar, Dyrektor Naczelny Oddziału KGHM Zakłady Wzbogacania Rud.

Patronatem KGHM objęte są klasy w szkole branżowej I stopnia:  operator maszyn i urządzeń przeróbczych, górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i elektryk oraz w technikum: technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i technik elektryk. Nabór do szkół patronackich KGHM trwa do 10 lipca.