Można już składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł.

Projekt pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został uruchomiony 1 lipca 2020r.
Całkowita wartość to 12.138.369,43 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 10.168.042,89 zł. Łączna kwota dofinansowania funduszu grantów z przeznaczeniem dla mieszkańców wynosi 9.234.000 zł. Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł. W Urzędzie Miejskim w Głogowie został uruchomiony punkt konsultacyjny. Niezbędne informacje udzielane będą pod numerem tel. 605 640 910 w następujących dniach i godzinach: poniedziałek – 9 – 11; wtorek – 13 – 15; środa: 8 – 10; czwartek: 13 – 15; piątek: 8 – 10.