Gmina Żukowice za pozyskane środki wyremontowała drogę w m. Kłoda. Rolnicy do swoich pól będą dojeżdżać po nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Gmina zakończyła remontem drogi nr 100047D w miejscowości Kłoda. Prace prowadzone były w ramach zadania „KŁODA remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

– Dzięki pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 97.000,00 zł oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi możliwy był kolejny remont drogi, tym razem  na odcinku Kłoda, granica gminy – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Remont drogi zakładał wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 970 m oraz szerokości 4,5 m na istniejącej podbudowie wraz z obustronnym utwardzeniem przepuszczalnym pobocza na szerokości 0,5 m. Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 185 tys. zł.