Za około 8 tys. zł wykonano remont w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromolinie. Zamontowano nowe oświetlenie główne, oświetlenie ewakuacyjne oraz instalację alarmową. 

Dobiegły końca prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Kromolinie.  Zakres prac obejmował wymianę rozdzielni głównej oraz obwodu WLZ od szafki licznikowej do rozdzielni głównej. Ponadto wykonano  montaż nowej szafki licznikowej wraz ze zmianą lokalizacji na słupie przy remizie. W ramach zadania wymieniono również całą instalację na obiekcie, zamontowano nowe oświetlenie główne, oświetlenie ewakuacyjne oraz zamontowano nowy osprzęt instalacyjny i instalację alarmową. 
– Modernizacja  instalacji elektrycznej wpłynie na poprawę warunków technicznych  obiektu, a przede wszystkim bezpieczeństwo jego użytkowników – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Łączna wartość zadania to kwota blisko 8.000,00 złotych.