W pierwszej połowie sierpnia rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ulicy Spokojnej w Polkowicach. Wykonawca będzie miał pięć miesięcy na zrealizowanie zadania.

Kolumbarium, które powstanie na cmentarzu komunalnym przy ulicy Spokojnej w Polkowicach  składać się będzie z dwóch bliźniaczych części, w których umieszczonych zostanie, łącznie, 276 nisz urnowych.

– Chcemy dać mieszkańcom naszej gminy możliwość wyboru sposobu pożegnania swoich bliskich – mówi Łukasz Puźniecki Burmistrz Polkowic.

Budowla obłożona będzie granitem i piaskowcem. Zagospodarowany zostanie także  pobliski teren. Pojawią się ławki i nawierzchnia z kostki betonowej. Inwestycja ma być gotowa w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy.

– Dzięki zastosowaniu szlachetnych materiałów w odpowiedniej kolorystyce, obiekt będzie miał czytelny charakter kolumbarium przy jednoczesnym odróżnieniu  od części związanej z indywidualnymi nagrobkami – mówi Tomasz Duszyński,  kierownik referatu inwestycji w urzędzie gminy.

Zdjęcie: UG Polkowice(wizualizacja obiektu)