PBD przystąpiło do przebudowy ulicy Marii Konopnickiej. W ramach inwestycji powstanie 89 miejsc postojowych w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja potrwa do 15 grudnia.

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej. Powstaną miejsca postojowe, parkingi, odwodnienie i oświetlenie. W ramach inwestycji wykonane będą trzy zadania: zadanie 1 – przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej oraz parkingu, w szczególności: budowa jezdni, miejsc postojowych, chodnika, zjazdów, placu do zawracania, budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z kolizją oraz aktualizacja organizacji ruchu. Zadanie 2 – Budowa drogi wewnętrznej na potrzeby obsługi komunikacyjnej Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie ze zmianą zagospodarowania terenu – dojazd od ul. Moniuszki wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury oraz aktualizacją organizacji ruchu. Zadanie 3 – Budowa łącznika do drogi wewnętrznej przy budynku ul. Budowlanych 18-18g.

W ramach robót wybudowanych zostanie 89 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 1.144.633,52 zł brutto. Termin zakończenia całości zadania zaplanowano do dnia 15.12.2020 r., za wyjątkiem robót przewidzianych do wykonania przy ul. Marii Konopnickiej wraz z pozwoleniem na użytkowanie – w tym przypadku ustalono termin do 30.10.2020 r.  Roboty realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego  Sp. z o. o. z Głogowa.