Dyrektor DPS w Głogowie odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem głogowskiej placówki został Dariusz Wojtkowiak z Legnicy.

Jolanta Kaczmarek, przez kilkadziesiąt lat zarządzała Domem Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie. W związku z przejściem na emeryturę Zarząd Powiatu ogłosił nabór na zwolnione stanowisko. Wpłynęły trzy oferty: Złożyli je: Dariusz Wojtkowiak z Legnicy, Małgorzata Przybyła-Kiełbus z Głogowa i Monika Psonak także z Głogowa. Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Jeremiego Hołowni Wicestarosty Głogowskiego jednogłośnie rekomendowała do zatrudnienia Dariusza Wojtkowiaka.

– Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów, wiedzą teoretyczną i praktyczną wymaganą na stanowisku dyrektora DPS. Osiągną także najwyższą liczbę punktów – mówi Jeremi Hołownia Wicestarosta Głogowski, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

Dariusz Wojtkowiak osiągnął również pozytywną opinię Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Nowy dyrektor zarządza już głogowskim Domem Pomocy Społecznej „Magnolia”.