Tereny rekreacyjne powstają w kolejnych miejscowościach Gminy Żukowice. Mieszkańcy m. Słone i Nielubia mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu.

Gmina za niespełna 100 tys. zł wybudowała i wyposażyła 2 siłownie zewnętrzne. Dobiegły końca prace związane z budową kolejnych siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Żukowice. Dzięki staraniom władz i współpracy z podmiotami zewnętrznymi powstały dwie kolejne siłownie w miejscowości Słone i Nielubia.

– W miejscowości Słone siłownia powstała tuż przy placu zabaw i boisku, natomiast w Nielubi siłownia powstała na terenie szkoły tuż przy boisku szkolnym – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

W m. Słone zamontowane zostały: prasa nożna, biegacz, wioślarz, orbitrek, drabinka, ławka skośna oraz motyl. Natomiast w Nielubi orbitrek, prasa nożna, wioślarz, biegacz, motyl, twister.

Wartość zadania to kwota blisko 100.000,00 zł