Nawet pół miliona złotych dotacji mogą uzyskać dolnośląscy przedsiębiorcy na poprawę bezpieczeństwa pracy. Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł. Przedsiębiorcy zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90% szacowanej. Dokumenty można składać tylko do 31 sierpnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o dofinansowanie na poprawę warunków pracy. Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł. To, ile pieniędzy może otrzymać dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

– Jeśli przedsiębiorca opłaca składki na fundusz wypadkowy, nie zalega z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków, firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie dostawała dofinansowania z ZUS – powinien złożyć wniosek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł. Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych udział procentowy dofinansowania maleje, przy czym dla największych przedsiębiorstw wynosi 20% inwestycji.

– Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzrasta jednak wtedy aż do 500 tys. zł – dodaje rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:  od1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;  od10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł; od50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł; od250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Może być to np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdatniania powietrza. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu.

– W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Dokumenty można składać jeszcze tylko do 31 sierpnia. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Elektronicznie przez stronę www.prewencja.zus.pl, a papierowo w dowolnej placówce ZUS lub pocztą. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do 31 sierpnia.

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl do 24 sierpnia.