W autobusach i sklepach policja prowadzi kontrole dot. stosowania się do obostrzeń związanych z koronawirusem.

Niepokojąco wzrasta liczba osób zakażonych koronawirusem. Nieprzestrzeganie zachowania dystansu społecznego – 1,5 metra i obowiązku zakrywania nosa i ust w wyznaczonych miejscach i okolicznościach, może narazić na rozprzestrzenianie się wirusa i zakażenie.

– Apelujemy do wszystkich mieszkańców o stosowanie się do wciąż obowiązujących przepisów dotyczących zachowania dystansu społecznego i obowiązku zakrywania nosa i ust w wyznaczonych miejscach. Policjanci kontrolują stosowanie się do obostrzeń, obowiązku zachowania dystansu, zasłaniania nosa i ust, a także podróżujących komunikacją zbiorową, gdzie zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe. Wzmożone zostaną również kontrole sklepów wielkopowierzchniowych i tych mniejszych – mówi podinsp. Bogdan Kaleta oficer prasowy KPP w Głogowie.

PRZYPOMINAMY!
1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi

Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),; osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące; osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie; osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.: w autobusie, tramwaju i pociągu, w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu, w kościele i szkole, na uczelni, w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa:• w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz;  w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów);  podczas przebywania w lesie;  podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE: W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. W mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń. Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 1,5 metra dystansu albo obowiązek zakrywania ust i nosa.

TEATRY I KINA
W instytucjach kultury takich jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze trzeba zakrywać usta i nos. Obowiązuje tu również określony reżim sanitarny. Będzie można uczestniczyć np. w koncertach organizowanych na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Przy czym liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m kw. Zniesiony zostaje limit 150 osób, ale zachowane muszą być zasady dystansu społecznego.