Do 22 września organizatorzy czekają na fotografie do konkursu “GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE – CZTERY PORY ROKU – LATO” .

Mieszkańcy Gminy Żukowice do 22 września mogą nadsyłać fotografie ukazujące najciekawsze obiekty i piękno natury gminy Żukowice. Celem Konkursu “GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE – CZTERY PORY ROKU – LATO” jest między innymi rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników, fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice oraz promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii. Nadesłane fotografie będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy. Prace konkursowe należy przesłać na adres gminy lub dostarczyć osobiście.  Organizatorzy przewidują  3 nagrody rzeczowe, upominki i dyplomy. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród pocztą tradycyjną, elektroniczną albo telefonicznie.