Ochotnicza Straż Pożarna z Kłody i Brzegu Głogowskim otrzymały kolejne dofinansowanie w łącznej kwocie 12 900,00 zł w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Środki te przeznaczone zostaną na zakup szafek i regałów oraz remont remizy. 

Kolejny raz gmina pozyskała środki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników OSP w Kłodzie i  w Brzegu Głogowskim otrzymały kolejne dofinansowanie w łącznej kwocie 12 900,00 zł.

– Konkurs na „Wspieranie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” przyczyni się do poprawy bazy naszych jednostek – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Dzięki uzyskanej dotacji nowo wyremontowana remiza OSP Kłoda zostanie doposażona w szafki strażackie niezbędne do przechowywania umundurowania strażackiego i regały do przechowywania sprzętu ratowniczo – gaśniczego.  Łączny koszt zakupu szafek to kwota blisko 6000 zł, z czego pozyskane środki to 2.900 zł.

Natomiast Ochotnikom z OSP w Brzegu Głogowskim przyznano dotację w wysokości 10.000 zł.  Za pozyskane środki finansowe planuje się wykonanie prac remontowych w budynku remizy w Brzegu Głogowskim w postaci nowej wylewki posadzki betonowej. Łączny koszt tego zadania to ok. 25.000 zł.