W głogowskim Ratuszu, odbyło się spotkanie dotyczące budowy ronda u zbiegu ulic Legnicka i Piłsudskiego. Planuje się iż inwestycja powstanie w ciągu dwóch lat. Do zrealizowania zadania niezbędne będzie wykupienie terenów wokół skrzyżowania.

Na potrzeby projektu budowa ronda u zbiegu ulic Legnicka i Piłsudskiego wykonano badanie natężenia ruchu. Okazało się, że na tym skrzyżowaniu we wszystkich kierunkach przejeżdża ok. 31,5 tys. pojazdów na dobę. Badanie pokazało także w jakich kierunkach jest największy ruch pojazdów. Na tej podstawie zostały opracowane preferencje dla ruchu północ – południe oraz dodatkowy pas północ- zachód.

Analizie poddano także propozycje mieszkańców m.in. skomunikowania ronda
z ul. Orbitalną. Nie ma technicznej i prawnej możliwości połączenia drogowego. Poprowadzone zostaną tam natomiast przejścia dla pieszych. W ramach projektu opracowywane jest również zejście i zjazd dla niepełnosprawnych do klinki okulistycznej. Do zrealizowania zadania niezbędne będzie wykupienie terenów wokół skrzyżowania, stąd pozwolenie będzie wydawane według specustawy ZRID. Inwestycja powinna powstać w ciągu dwóch lat. Gmina Miejska Głogów pozyskała częściowe dofinansowanie do zadania w wysokości 1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. Niebawem odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Wojska Polskiego.