23 pary świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego. Józef i Henryka Chocianowscy natomiast świętowali 60-lecie swojego małżeństwa.

W Sali Ślubów Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa wręczył listy gratulacyjne oraz medale od Prezydenta RP parom, które świętowały swoje długoletnie pożycie małżeńskie. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowały dziś 23 pary. Dominiak Stanisław i Stanisława, Bobak Julian i Leokadia, Mrówka Czesław i Maria, Jańczyk Mieczysław i Krystyna, Główczyńscy Roman i Marianna, Stelmaszewscy Stanisław i Krystyna, Zientek Wiesław i Janina, Kupiec Edward i Halina, Zakowany Stanisław i Krystyna, Kęstowicz Adam i Joanna, Skomscy Ryszard i Zofia, Buczyło Stefan i Danuta, Bartkowicz Jerzy i Anna, Gakan Zbigniew i Krystyna, Przeniosło Kazimierz i Janina, Pipiorscy Józef i Regina, Klińscy Józef i Kazimiera, Gering Franciszek i Melania, Cuper Tadeusz i Krystyna, Herman Ryszard i Maria, Janiszewscy Bronisław i Alberta, Glapiak Władysław i Wanda,Olejarz Kazimierz i Krystyna. Natomiast państwo Józef i Henryka Chocianowscy świętowali dziś 60-lecie swojego małżeństwa.