Działki drogowe zostały przejęte przez Gminę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu. Wraz z ich przekazaniem Gmina otrzymała wsparcie finansowe na remont w wysokości blisko 180 000 zł. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na październik bieżącego roku.

Remonty dróg w miejscowościach Zameczno i Bukwica odbywać się będą w dwóch etapach: wodno – kanalizacyjnym i drogowym. Pierwszy z nich, w miejscowości Zameczno obejmuje modernizację sieci i przyłączy wodociągowych. Podobny zakres obejmą roboty remontowe w Bukwicy. Tam również zostanie zmodernizowana sieć wodociągowa.
– Kolejnym etapem prac będzie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i poboczy utwardzonych, przepuszczalnych w obu miejscowościach – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Wartość inwestycji w Bukwicy to kwota blisko 100 000,00 zł z czego pomoc finansowa od KOWR to kwota do 77 000,00 zł. Wartość inwestycji w Zamecznie to 155 000,00 zł, w tym  98 500,00 zł dofinansowania z KOWR. Łączna wartość zadania wyceniona jest na 255.000,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na październik bieżącego roku.