KGHM Polska Miedź S.A przekazało0 250 tys. zł dla Gminy Żukowice. Środki przeznaczone zostaną na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Dobrzejowice oraz  modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabłocie, w której następnie zostanie utworzony pierwszy w gminie Klub Seniora.

Gmina Żukowice otrzymała 250 tys. zł od spółki KGHM Polska Miedź S.A. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Dobrzejowice, którego koszt wynosi 100 000 zł. 

– Pozostała część środków w kwocie 150 000 zł wykorzystana zostanie na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabłocie, w której następnie zostanie utworzony pierwszy w gminie Klub Seniora – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Oficjalne przekazanie środków odbyło się w siedzibie KGHM w Lubinie podczas konferencji poświęconej tematyce “Strategii rozwoju Zagłębia Miedziowego – szanse i zagrożenia”. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Gościem spotkania był wojewoda dolnośląski – Jarosław Obremski.
Natomiast konferencję swoim patronatem objął sekretarz stanu, szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Kubów.