142 laptopy z podstawowym oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 projektory do tablic oraz 5 mobilnych głośników starosta i wicestarosta przekazali do rodzin z pieczy zastępczej oraz pieczy instytucjonalnej. Projekt współfinansowany jest ze środków UE. Wartość sprzętu to około  360 tysięcy zł.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19.” jest współfinansowany przez Unię Europejską. Realizację tego 5-letniego projektu starostwo powierzyło pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jak zapewniła dyrektor PCPR Krystyna Piasecka Olejniczak przez cały ten czas pracownicy PCPR sprawdzać będą jak ten sprzęt służy dzieciom.  Dla dzieci z pieczy zastępczej zakupiono: 107 laptopów z podstawowym oprogramowaniem, 1100 maseczek, 5300 rękawiczek, 30 płynów dezynfekujących. Dla dzieci w pieczy instytucjonalnej – przebywających w 5 domach dziecka zakupiono: 35 laptopów z podstawowym oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne, 3 projektory do tablic, 5 urządzeń wielofunkcyjnych – 5 mobilnych głośników blutooh, 1 100 maseczek, 3000 rękawiczek.