„Rodzinne historie sztuki” to cykl wystaw proponowanych przez głogowskie muzeum.  Pierwsza wystawa poświęcona została Jackowi i Rafałowi Malczewskim. 2 października w Muzeum Archeologiczno-Historycznym będzie można obejrzeć 37 prac tych artystów.  

Głogowskie Muzeum proponuje nowy cykl wystaw zatytułowany „Rodzinne historie sztuki”, w ramach którego prezentowane będą dzieła członków sławnych rodów artystycznych.

– Celem przedsięwzięcia ma być nie tylko pokazanie prac skoligaconych ze sobą twórców, ale też poszerzenie wiedzy o historii sztuki polskiej i rozbudzenie wrażliwości oraz otwartości na jej różne przejawy – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Nowy cykl otwiera wystawa zatytułowana „Jacek i Rafał Malczewscy”. O ile artystyczna twórczość starszego z nich, czyli Jacka Malczewskiego, czołowego reprezentanta okresu Młodej Polski, jest zapewne doskonale znana szerokiej publiczności, o tyle mniej znana jest działalność jego syna – Rafała, który należał już do pokolenia międzywojennego i związany był ze środowiskiem zakopiańskim.

– Obaj artyści realizowali odmienne programy artystyczne. Czasy, w których żył Jacek Malczewski, wymagały od twórcy głębokiego zaangażowania w sprawy związane z utraconą niepodległością kraju i wprowadzenia w obrazy narracji historycznej bądź symboliczno-alegorycznych rozwiązań. Natomiast czasy Rafała Malczewskiego to Polska wolna i niepodległa, w której twórcy mogą się skupić na rozwiązywaniu w obrazie kwestii czysto malarskich, a więc na kolorze, rytmie, kompozycji czy też przestrzeni, bez wprowadzania do niego wątków epickich – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Wystawa, którą już wkrótce będzie można oglądać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, prezentowała będzie dzieła ojca i syna – dwóch twórców reprezentujących dwie odmienne postawy wobec sztuki, dwie epoki i w końcu dwie drogi sławy.

Prace Jacka i Rafała Malczewskich pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wystawę „Jacek i Rafał Malczewscy. Rodzinne historie sztuk” honorowym patronatem objął prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. Wystawa udostępniona zostanie do zwiedzania 2 października.