Spotkanie promocyjne albumu  “Kolegiata w Głogowie. Historia – Odbudowa – Zabytek” , która odbędzie się 30 września o godz.17.00 w Kolegiacie. W czasie spotkania przedstawiony zostanie film pt. “Ze zgliszcz powstała… O odbudowie głogowskiej kolegiaty”.

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej organizuje spotkanie promocyjne albumu  “Kolegiata w Głogowie. Historia – Odbudowa – Zabytek” . Odbędzie się ono 30 września o godz.17.00 w Kolegiacie.

– Jest to specjalnie przygotowane wydawnictwo albumowe na 900 lecie powołania Kapituły Kolegiackiej w Głogowie. Przedstawiony zostanie  zostanie zespół autorski oraz kulisy powstania tego długo oczekiwanego wydawnictwa. Spotkanie promocyjne rozpocznie dystrybucję albumu – mówi Dariusz Czaja z TZG.

W czasie spotkania przedstawiony zostanie film (premiera) pt. “Ze zgliszcz powstała… O odbudowie głogowskiej kolegiaty”

Ze względów epidemiologicznych obowiązują zasady określone w “Regulaminie uczestnictwa w spotkaniach i wykładach organizowanych przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w 2020 r mówiące o obowiązku wejścia w maseczkach, złożenia oświadczenia o stanie zdrowia oraz procedurze pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.