Cztery osoby i ruch odkrywców to tegoroczni nominowani do Głogowskiej Nagrody Historycznej “Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu”.  Gala odbędzie się w Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa.

Gala VIII Głogowskiej Nagrody Historycznej “Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” pod patronatem Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza odbędzie się we wtorek 06 października o godz. 18.00 w Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa. Zostaną wręczone nominacje oraz wyłoniony i uhonorowany Laureat Głogowskiej Nagrody Historycznej za 2019 rok.

Nominowani do nagrody zostali:

1. Marcin Błaszkowski, za tłumaczenie na język polski sztuki Andreasa Gryphiusa „Piast”.

2. ks. kan. Stanisław Brasse, za hełmy na wieżach pojezuickiego kościoła pw. Bożego Ciała, i rozpoczęcie konserwacji cyklu czternastu płócien XVIII-wiecznej drogi krzyżowej z pracowni Franza Feldera.

3. Dariusz Andrzej Czaja, za całokształt działań w 2019 r., w tym m.in. wydawnictwa (Głogów na widokówce z okresu PRL, Pomnik Dzieci Głogowskich), Kwartalnik “Historyczny Głogów”, stałą cotygodniową rubrykę w Głosie Głogowa.

4. dr Sławomira Lisewska, inicjator i koordynator projektu studentów kierunku Nowe Media PWSZ w Głogowie – „Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni” wraz ze studentami, za inicjatywy na rzecz ochrony i upamiętnienia dziedzictwa kulturowego – zabytkowego budynku suszarni po byłej Cukrowni „Głogów”.

5. Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic, stowarzyszenie historyczne miłośników i pasjonatów przeszłości oraz badaczy nieodkrytego, za działania w 2019 roku zmierzające do pozyskania dla mieszkańców Głogowa atrakcji turystycznych w postaci schronów międzywojennych o numerach 413, 416 i 417 stanowiących część linii obrony zwanej Oderstellung.

Artystycznym wydarzeniem wieczoru będzie występ Teatru Intermedium (MOK) “Jesteśmy jak kłąb dymu, co go wiatr przegania” wg. Andreasa Gryphiusa w reżyserii Elżbiety Bock-Łuczyńskiej oraz Tomasza Biberstajna, który zaśpiewa utwory do słów tez Andreasa Gryphiusa.

Ze względów epidemiologicznych obowiązują zasady określone w “Regulaminie uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Teatr Miejski im. A. Gryphiusa w 2020 roku”, mówiące o obowiązku wejścia w maseczkach, złożenia oświadczenia o stanie zdrowia oraz procedurze pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.