Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada środki na likwidację różnego rodzaju barier. Można je wykorzystać na np. zakup łóżka specjalistycznego, sprzętu komputerowego, dofinansowanie do nauki,  dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do żłobka i przedszkola.

Z inicjatywy Jeremiego Hołowni Wicestarosty Głogowskiego oraz Krystyna Piaseckiej – Olejniczak  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie we wrześniu odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, gmin wiejskich, sołtysów w celu wspólnego podjęcia działań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami.

– Zależało nam, aby poprzez różne instytucje i organizacje oraz radnych i sołtysów dotrzeć z informacją do wszystkich osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać ze środków PFRON  – mówi Krystyna Piasecka – Olejniczak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie co roku udziela wsparcia mieszkańcom Powiatu Głogowskiego, którego celem jest poprawa jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – dodaje dyrektorka PCPR.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie: likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (np. dostosowanie łazienki, panele antypoślizgowe, podjazdy do domu, schodołazy), likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania (np. zakup łóżka specjalistycznego), likwidacji barier w komunikowaniu się (np. zakup sprzętu komputerowego), zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny (np. zakup wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego, protez, pieluchomajtek, materaców przeciwodleżynowych), dofinansowania do nauki na poziomie wyższym, specjalistycznego sprzętu elektronicznego, wózka o napędzie elektrycznym,  dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do żłobka i przedszkola w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona.

Jednocześnie na terenie Powiatu Głogowskiego rozpowszechnione zostały plakaty promujące możliwość ubiegania się o różnego rodzaju wsparcie w przychodniach zdrowia, poradniach, szkołach integracyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, domach pomocy społecznej, szpitalu, placówkach pomocowych, organizacjach pozarządowych, parafiach kościelnych.

– Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze” oraz Komunikacją Miejską plakaty umieszczone zostały w klatkach bloków wielorodzinnych i w autobusach komunikacji miejskiej. Podjęta akcja już przyniosła spodziewane rezultaty, wielu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Głogowskiego zgłasza się do siedziby PCPR w Głogowie i składa wnioski, a wielu już skorzystało z dofinansowania które poprawiło im komfort życia – mówi Krystyna Piasecka – Olejniczak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.