Po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego powróciła realizacja projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”. Nauka poprzez eksperymenty, nowoczesne technologie i zabawę jest bardzo lubiana przez dzieci i przynosi świetne efekty.

Projekt rozpoczął się w poprzednim roku szkolnym. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu, nowoczesnych technologii, programów edukacyjnych. Całkowity koszt zakupów wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Dzieci i nauczyciele mają zapewnione narzędzia do indywidualnego wsparcia.

– Rozwijane są zdolności i zainteresowania uczniów, wyrównywane są zdiagnozowane problemy, prowadzone są zajęcia specjalistyczne oraz te z zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkowo nauczyciele mieli możliwość skorzystania ze szkoleń i studiów podyplomowych w celu podwyższenia kwalifikacji i doskonalenia swoich umiejętności – mówi koordynator projektu Anna Marcinkowska.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 798 837,50 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 679 011,87 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 79 883,75 zł i z budżetu Gminy Kotla 39 941,88 zł. Projekt planowany jest do realizacji do listopada 2021 r.

Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.