Zakończył się pierwszy etap remontu remizy w Brzegu Głogowskim. Zadanie udało się wykonać dzięki dotacji pozyskanej z MSWiA oraz z własnych środków.

Druhowie z Brzegu Głogowskiego sami odnowili swoją remizę. Inwestycję sfinansowali z  pozyskanej dotacji z MSWiA w wysokości 6.500 zł oraz z własnych środków w kwocie 1000 zł.

– Warto zauważyć, że wszystkie prace związane z odnowieniem elewacji wykonane zostały przez druhów ochotników we własnym zakresie. Kierujemy do druhów słowa uznania i gratulacje za kawał świetnej pracy. Efekty prac widać gołym okiem – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.