Zakończono prace na rowie melioracyjnym w Kulowie. Koszt realizacji zadania wyniósł 8 610zł, z czego ponad 6 tysięcy złotych Gmina Kotla pozyskała z budżetu województwa dolnośląskiego.

Rów melioracyjny w Kulowie jest już udrożniony. Wykonawcą zadania była firma CEG-ROL Tomasz Kurosz z Kotli.  Zakres prac obejmował konserwację rowu melioracyjnego na odcinku 35 metrów w miejscowości Kulów, poprzez wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów oraz oczyszczenie rowu z roślin i namułu.

– Pozyskane środki pozwoliły sfinansować aż 70 %  kosztów realizacji zadania – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Koszt realizacji zadania wyniósł 8 610zł, z czego ponad 6 tysięcy złotych Gmina Kotla pozyskała z budżetu województwa dolnośląskiego.