Gmina Miejska Głogów zaplanowało trzy inwestycje drogowe na osiedlu Piastów Śląskich. Zmieniona zostanie geometria istniejącego skrzyżowania trójwlotowego na czterowylotowe.  Realizacja zadania potrwa do przyszłego roku.

Gmina Miejska Głogów ogłosiła już przetarg na remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego na os. Piastów Śląskich.  Zakres  robót obejmuje dwa zadania: remont jezdni oraz przebudowę skrzyżowania ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

Pierwsze zadanie pn. „Remont jezdni ul. Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem”  objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto otrzymał na ten cel 3 mln 200 tys. złotych.

Zgodnie z założeniem wykonany zostanie remont odcinka drogi o długości około 650 metrów.

W ramach drugiego zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego” wykonane zostaną przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w zakresie budowy jezdni wlotu ichodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zmieniona zostanie geometria istniejącego skrzyżowania trójwlotowego na czterowylotowe.

Wykonany zostanie remontu o. 1500 mkw nawierzchni skrzyżowania ulicy Kazimierza Sprawiedliwego z ul. Henryka Głogowskiego”.  Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 31 sierpnia 2021 r.