Jednostka OSP Grochowice wzbogaciła się o 6 nowych hełmów strażackich, a ich łączny koszt zakupu wyniósł 7500 zł.

Zakup hełmów dla jednostki OSP Grochowice był możliwy dzięki środkom pozyskanym w kwocie 5 250 zł (70%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiuoraz dotacji udzielonej przez Gminę Kotla w kwocie 2 250 zł (30%).

– Głównym celem projektu było podniesienie gotowości bojowej OSP Grochowice poprzez doposażenie jednostki w środki ochrony indywidualnej – wyjaśnia Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla, która wspierała jednostkę w pozyskaniu środków.

-W przypadku akcji ratowniczo-gaśniczych ochotnicze straże pożarne na terenie Gminy Kotla są jednostkami pierwszego rzutu, a dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia akcji niezbędne jest posiadanie przez jednostkę odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, jak również środków ochrony indywidualnej– mówi Sebastian Machajek Prezes OSP Grochowice.