OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Głogów w rankingu samorządów w Polsce znalazł się na 10 miejscu wśród 874 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W 2019 roku GMG znalazła się na 303 miejsce. Głogowski samorząd jest najlepszy w całym województwie dolnośląskim.

W tegorocznej edycji Rankingu Samorządów w obszarze „trwałość społeczna”, wśród miast i gmin miejsko-wiejskich największą liczbę punktów uzyskały: Głogów, Lubycza Królewska oraz Grodzisk Mazowiecki. Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka doceniła Głogów za dbałość o mieszkańców, zaspokajanie i odpowiadanie na ich różne, zmieniające się potrzeby, co w konsekwencji przedkłada się na jakość życia głogowian. W obszarze „trwałość społeczna” pod uwagę wzięto 17 różnych wskaźników, takich jak dynamika inwestycji na infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, dynamika wydatków na oświatę (w przeliczeniu na liczbę uczniów), wydatki w danym roku na kulturę, sport i rekreację oraz inwestycje w gospodarce mieszkaniowej, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu partycypacyjnego czy też organizację transportu.

Natomiast cały ranking zawierał trzy obszary: jakość zarządzania i współpracę, trwałość ekonomiczno-finansową, trwałość środowiskową oraz społeczną. Ocenę w tych czterech filarach organizatorzy oparli łącznie na ok. 50 wskaźnikach, które pozwalają porównać osiągnięcia poszczególnych samorządów.

– W najważniejszym rankingu samorządów w Polsce, prowadzonym przez Rzeczpospolitą, Głogów znalazł się na 10 miejscu wśród 874 gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Jest to najwyższe do tej pory miejsce naszego miasta w tym prestiżowym rankingu – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

W 2019 roku GMG w rankingu samorządów zajęła 303 miejsce. Jest to zatem skok, aż o 293 miejsca. GMG osiągnęła najlepszy wynik z samorządów działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Gmina Miejska Głogów w ostatnich kilku tygodniach otrzymała wyróżnienie w rankingu „Perły Samorządu” prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz znalazła się w ścisłym finale prestiżowego konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” w kategorii samorząd wspierający biznes.