130 metrowy odcinek drogi dojazdowej w Grochowicach jest już remontowany.  Inwestycja w całości sfinansowana zostanie ze środków zewnętrznych.

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi dojazdowej w miejscowości Grochowice. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie na 130 metrowym odcinku drogi nawierzchni tłuczniowej. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

– Planowany koszt zadania to ponad 21 tysięcy złotych i w całości zostanie sfinansowany środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –  informuje Wójt Łukasz Horbatowski