W Sobinie zbudowane zostaną odcinki dróg. W Jędrzychowie kończy się remont świetlicy, w której powstaje Klub „Senior+”.  W Kaźmierzowie powstaje boisko. W grudniu ma się zakończyć wymiana murowanych wiat przystankowych w Sobinie, Tarnówku i Żukowie.  W Moskorzynie rozpoczął się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej, z budową chodnika i zjazdami do posesji.  To nieliczne inwestycje realizowane obecnie na terenie gminy Polkowice.

Gmina Polkowice inwestuje w remonty i modernizację. Jedna z inwestycji dotyczy ul. Perłowej i Słonecznej w Sobinie. Niedawno podpisana została umowa na wykonanie pierwszego etapu ulicy Perłowej i drugiego etapu – ulicy Słonecznej.  Na Perłowej, na odcinku obejmującym prawie 400 mb, wybudowane zostaną, między innymi: jezdnia, chodniki, zjazdy, progi zwalniające oraz sieci kanalizacji deszczowej. Podobny zakres prac zaplanowano na Słonecznej, także na odcinku prawie 400 mb, ale tam jezdnia zostanie poszerzona. Prace mają się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Wartość umowna inwestycji sięga ponad 2,5 miliona złotych.

– Pomimo trudnego okresu pandemii robimy wszystko, aby inwestycje na terenie gminy nie zwalniały tempa – mówi Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – Zależy nam na realizacji zwłaszcza tych, które podnoszą bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz na tworzeniu nowych miejsc rekreacji na terenie gminy.

W Jędrzychowie kończy się remont świetlicy, w której powstaje Klub „Senior+”. Główna sala będzie klimatyzowana. Zaprojektowano też dodatkowe wyjście do ogrodu. Wszystkie pomieszczenia zostaną doposażone w nowy sprzęt i będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a energię elektryczną dostarczy ekologiczna instalacja fotowoltaiczna. Inwestycja będzie kosztować ponad 338 tysięcy złotych. Projekt współfinansowany jest w ramach programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 w wysokości 150 tysięcy złotych.

W grudniu ma być gotowe wielofunkcyjne boisko w Kaźmierzowie, z nawierzchnią ze sztucznej trawy – do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Ogrodzone zostanie wysoką na sześć metrów siatką. Wokół boiska będą chodniki z kostki betonowej, ławki i kosze na śmieci. Koszt całej inwestycji to ponad 496 tysięcy złotych.

– To kolejna inwestycja, która pokazuje skuteczność i realizację postulatów wyborczych – mówi Mariusz Zybaczyńsk wiceprzewodniczący rady miejskiej. – Wiele pokoleń nie doczekało się takiego obiektu, a dzięki określeniu priorytetów i partnerskiemu podejściu do lokalnej społeczności w sołectwach inwestycja jest w fazie realizacji, co w głównej mierze jest zasługą mieszkańców.

Także w grudniu ma się zakończyć wymiana murowanych wiat przystankowych w Sobinie, Tarnówku i Żukowie. Zastąpią je przeszklone konstrukcje aluminiowe z ławkami, tablicami informacyjnymi i koszami na odpady. Całość będzie kosztować ponad 113 tysięcy złotych.

W Moskorzynie rozpoczął się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej, z budową chodnika i zjazdami do posesji. Warta prawie 1,5 miliona złotych inwestycja finansowana jest w całości przez gminę Polkowice. Co ważne, poszerzona zostanie jezdnia, szczególnie na niebezpiecznym łuku i wzmocnione będą pobocza. Bezpieczeństwo mieszkańców poprawią wyniesione, aktywne przejścia dla pieszych – o zachowaniu ostrożności będą informowały sygnały świetlne, dźwiękowe i czujniki ruchu. Dodatkowo, przy drodze powstanie kanalizacja deszczowa.

– To kolejna realizowana przez nas inwestycja w gminie Polkowice w tym roku – mówi Jan Wojtowicz, Wicestarosta Polkowicki. – Cieszę się, że skoordynowane działania i zaangażowanie wielu osób, z burmistrzem Łukaszem Puźnieckim na czele, przynoszą przede wszystkim wymierne korzyści dla naszych mieszkańców.

Prace mają potrwać do grudnia. W tym czasie mieszkańcy i przejeżdżający przez tę wieś muszą się liczyć z utrudnieniami.

Przypominamy, że od niedawna mieszkańcy Jędrzychowa mogą bezpiecznie poruszać się asfaltowym chodnikiem – od ruin zamku do pierwszych posesji w zachodniej części wsi. Dodatkowo, strome skarpy zabezpieczono barierkami. Była to długo oczekiwana inwestycja, także zrealizowana dzięki współpracy samorządów. Gmina Polkowice przekazała na ten cel prawie 450 tysięcy złotych. W kolejnych latach planowane jest oświetlenie chodnika.

Dodajmy jeszcze, że w Sobinie doświetlono ośmioma słupami teren rekreacyjny przy placu zabaw i boisku sportowym, a w Jędrzychowie przybyło siedem punktów świetlnych przy kilku posesjach. W sumie, wydano na ten cel z budżetu gminy ponad 75 tysięcy złotych. Z kolei w Nowej Wsi Lubińskiej przebudowano drogi wraz z odwodnieniem. Inwestycja kosztowała ponad 777 tysięcy złotych.