Rozpoczęły się prace związane z przebudową dwóch dróg gminnych w miejscowościach Chociemyśl i Sobczyce. Planowany koszt inwestycji to blisko 156 tysięcy złotych.

W miejscowości Chociemyśl i Sobczyce przebudowane zostaną drogi. Zakres gminnych  inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 metrów wraz z poboczami w miejscowości Chociemyśl, natomiast w Sobczycach zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku 120 mb. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

– Planowany koszt wymienionych inwestycji to blisko 156 tysięcy złotych i w całości zostanie sfinansowany środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – informuje Wójt Łukasz Horbatowski.