Dobiegają końca prace związane z realizacją budowy elektrowni wiatrowych o mocy 33 MW. W ramach tej inwestycji wybudowano 11 turbin wiatrowych, które działają już w pełnej swojej mocy.

Siłownie wiatrowe powstały w okolicach Zabłocia, Kłody i Glinicy. Inwestorem zadania była firma Innogy Renewables Polska. Wartość realizacji zadania to kwota blisko 200 mln zł. 

– Wiatraki to jeden z elementów które już widać, ale warto zauważyć, że oprócz nich na mocy zawartych porozumień pomiędzy gminą, a Inwestorem zbudowano bardzo wiele nowych dróg, które już dziś służą mieszkańcom gminy, ale w szczególności rolnikom jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Inwestor został zobowiązany do wykonania dróg o nawierzchni tłuczniowej, jak również o nawierzchni asfaltowej. Do najważniejszych odcinków dróg zaliczyć można drogi koło m. Kłoda, Zabłocie, Glinica, Kamiona. Łącznie wykonano blisko 6,5 km odcinków dróg o wartości ponad 2 mln.