W naborze konkursowym do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Żukowice pozyskała rekordowe dofinansowanie w łącznej kwocie 3.600.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na kompleksowy remont i termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i  GOPS w Nielubi na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Żukowice do oczyszczalni w Głogowie oraz na budowę kanalizacji ul. Tęczowa – Nielubia.

W ramach naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono pięć wniosków. Gmina Żukowice pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 3.600 tys. zł na realizację dwóch bardzo ważnych inwestycji. 1,6 mln zł na kompleksowy remont i termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i  GOPS w Nielubi a 2 mln zł na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Żukowice do oczyszczalni w Głogowie oraz na budowę kanalizacji ul. Tęczowa – Nielubia.

– To już druga pula rządowego wsparcia w ramach tzw. „Tarczy dla samorządów”, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszej edycji rządowego wsparcia Gmina Żukowice pozyskała 500.000,00 zł, które to środki zostaną przeznaczone, jako wkład własny na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeg Głogowski oraz boiska w m. Kamiona w 2021 roku – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.