Mijający rok to przede wszystkim bardzo wiele zrealizowanych przez Gminę Żukowice inwestycji i remontów na łączną wartość blisko 4 mln zł. Gmina inwestowała między innymi w oświatę, ochronę środowiska, poprawę bezpieczeństwa, straż pożarną, obiekty użyteczności publicznej.

Koniec roku to czas podsumowań, refleksji nad tym co minęło i nad tym co czeka w Nowym  Roku. Jest to również czas oceny tego, co udało się zrealizować w mijających dwunastu miesiącach.

– Pomimo tego, że rok 2020 był rokiem bardzo trudnym, z uwagi na czas epidemii SARS-COV-19 i obowiązujące obostrzenia, upłynął nam bardzo szybko. Tym bardziej cieszy fakt, że pomimo tej trudnej sytuacji, udało nam się zrealizować  większość zaplanowanych inwestycji – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Mijający rok to przede wszystkim bardzo wiele zrealizowanych przez Gminę Żukowice inwestycji i remontów na łączną wartość blisko 4 mln zł. Środki te przeznaczono między innymi na budowę chodników w m. Kamiona, Nielubia, Zameczno, Bukwica, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłoda, zmodernizowano świetlicę wiejską w m. Zabłocie . wyremontowano budynek remizy OSP w m. Kłoda, zakupiono także  sprzętu dla jednostek OSP działających na terenie gminy, wybudowano siłownie zewnętrzne w  miejscowościach: Glinicy, Czernej, Szczepowie i Dobrzejowicach.

-Wykonano także prace remontowe na poddaszu budynku świetlicy wiejskiej i Biblioteki Publicznej w Nielubi. Ponadto wykonany został remont sufitu w sali komputerowej w bibliotece oraz na sali głównej w świetlicy wiejskiej. Wartość wykonanych prac to kwota ok. 50 tys. złotych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

W listopadzie 2020 zakończył się kompleksowy remont dachu kościoła filialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Żukowicach.  Wartość zrealizowanych prac w roku 2020 to kwota blisko 220.000,00 zł.

– Należy również wspomnieć o inwestycjach zewnętrznych. W ubiegającym roku została zakończona inwestycja budowy 11 turbin wiatrowych na terenie Gminy. W ramach inwestycji Inwestor został zobowiązany do wykonania dróg o nawierzchni tłuczniowej jak również asfaltowej głównie w obrębie Kłoda, Zabłocie, Kamiona i Glinica. Łącznie wyremontowano ok. 6,5 km dróg wewnętrznych o wartości ponad 2 mln złotych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Gmina na zrealizowanie wielu zadań pozyskała środki zewnętrzne. Łączna ich wartość  to blisko 2 mln zł.

Jedynie na prowadzenie nauki zdalnej gmina pozyskała 90 tys. zł. Były to środki w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Zakupiono  38 nowych laptopów, które trafiły do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

 – Dbając o potrzeby naszych Mieszkańców, planów na kolejne lata mamy bardzo wiele. Już dziś realizujemy kolejne dokumentacje projektowo-kosztorysowe i starając się nieustannie o środki zewnętrzne życzymy sobie, aby nadchodzący Nowy Rok był równie owocny jak mijający – mówi wójt gminy.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here