Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Oddziałów Związku. Prace można składać do 4 lutego.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny, którego organizatorem jest  Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Zarządy Oddziałów Związku skierowany  jest do przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych.

– Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Tematyka konkursu obejmuje udział  straży pożarnych w akcjach ratowniczo- gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej i historycznej.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Forma pracy — dowolny. Prace można przesyłać do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  woj. dolnośląskiego do dnia 04.02.2021r. Każdą pracę na odwrocie należy opatrzyć metryczką.  Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Magdalena Ozymko tel.71/788 23 40 (41), 699-954-754.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here