W Głogówku powstanie teren rekreacyjny. Na realizację zadania gmina będzie zabiegać o środku zewnętrzne. 

Gmina Kotla jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko.

– W ramach realizacji zadania planujemy m.in. oczyścić stawy, budowę mini pomostu, dojść oraz wiaty i miejsca pod ognisko – wyjaśnia Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Na realizacje zadania gmina ubiegać się będzie o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.