Gmina Żukowce rozpoczyna  największą inwestycję. Jej celem jest przebudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy, która pozwoli na skierowanie ścieków z miejscowości skanalizowanych gminy oraz z miejscowości przewidzianych do skanalizowania w przyszłości do oczyszczalni ścieków w Głogowie.

Gmina Żukowice  podpisała trójstronna umowa z firmą PBI EKO-BAU sp.j. E.Fiedot na realizację największego – od czasów budowy Oczyszczalni Ścieków w Nielubi – przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej. Zadanie realizowane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestorem są Gmina Żukowice oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. Zadanie na terenie Gminy Żukowice sfinansowane zostanie z budżetu Gminy, natomiast na odcinku Gminy Miejskiej – PWIK Głogów.  Całkowita wartość robót to kwota blisko 3,7 miliona złotych  z czego wartość inwestycji PWIK to kwota 700.000,00 zł. Pozostała kwota blisko 3 milionów złotych pokryta zostanie z budżetu gminy Żukowice. Gmina Żukowice pozyskała na to zadanie aż 1,9  miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Przewidziana na lata 2021 i 2022 inwestycja to także modernizacja wszystkich istniejących przepompowni ścieków w zakresie technologii, jak i zagospodarowania otoczenia obiektów. Po zakończeniu inwestycji 25-letnia Oczyszczalnia Ścieków w Nielubi zostanie wyłączona z eksploatacji, a całość ścieków będzie trafiała do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Głogowie – mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt gminy Żukowice.

Gmina przystępuje do tego zadania, ponieważ w bardzo złym stanie stan technicznym jest istniejąca oczyszczalnia w Nielubi.  Jak wykazały analizy modernizacja miejscowej oczyszczalni ścieków w Nielubi pochłonęłaby ponad 11 mln zł.  W celu podjęcia decyzji wykonano szereg badań, wycen  i okazało się, że ekonomicznie, środowiskowo i z perspektywą przyszłościową najlepszym rozwiązaniem będzie gdy stara oczyszczalnia w Nielubi zostanie zlikwidowana, a ścieki popłyną do oczyszczalni w Głogowie.