Do mieszkańców Gminy Żukowice na wymianę źródeł ciepła trafi dofinansowanie w kwocie 70.000 zł.  Poszczególni wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie na poziomie 85% wartości składanego projektu.  W zależności od projektu najniższe dofinansowanie to kwota od 11.347,50 zł, a najwyższe to 35.000,00 zł.

W ramach projektu grantowego pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”, na terenie Gminy Żukowice, do programu zakwalifikowano 25 wniosków. Tym samym do mieszkańców gminy trafi dofinansowanie blisko 700.000,00 zł. Poszczególni wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie na poziomie 85% wartości składanego projektu.  To ogromne wsparcie finansowe, bo najniższe dofinansowanie to kwota od 11.347,50 zł, a najwyższe to 35.000,00 zł w zależności od projektu.

-Nieustannie zachęcamy mieszkańców do wymiany starych pieców, tzw. kopciuchów. Z dużym zaangażowaniem przystąpiliśmy do tego  projektu, ponieważ mamy świadomość kosztów wymiany pieców przez naszych mieszkańców, a widząc szansę dofinansowania unijnego i pomocy indywidualnym mieszkańcom uznaliśmy, że zdecydowanie warto – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Dzięki współpracy z innymi gminami naszego regionu ( Polkowice – Lider projektu, Miasto Głogów, Głogów, Kotla, Jerzmanowa, Przemków, Żukowice i Radwanice) pozyskano blisko 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

W wyniku naboru trwającego od dnia 1 lipca do dnia  30 września do Urzędu Gminy Żukowice wpłynęło 26 wniosków. Pierwotnie do modernizacji zaplanowano 21 szt. źródeł ciepła, natomiast do projektu zgłosiło się 26 chętnych osób. W efekcie, po ocenie projektów, na terenie Gminy Żukowice zlikwidowanych zostanie 25 sztuk wysokoemisyjnych źródeł ciepła spalających paliwa węglowe celem zamontowania niskoemisyjnych źródeł ciepła polegających na instalacji: źródeł ciepła opartych o OZE, tj.  pomp ciepła w ilości 10 sztuk, w tym aż 6 sztuk będzie wspomaganych przez instalacje fotowoltaiczne; kotłów spalających biomasę w ilości 4 szt., kotłów elektrycznych uzupełnionych o montaż instalacjo fotowoltaicznej w ilości-1 szt., kotłów spajających paliwa gazowe w ilości 10 szt.

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żukowice przełoży się na roczny spadek emisji pyłów zwieszonych PM10 i PM2,5 w wysokości 208,902 kg, a także redukcji emisji CO2 w wysokości 2 422,75 kg.