W Gminie Kotla można składać wnioski  wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów nie więcej niż 35 tys. zł.

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla. Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.  Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy; kocioł na lekki olej opałowy; piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne; kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012); kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);pompa ciepła.  Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej 35 tys. zł.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kotla, Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla, w godzinach pracy urzędu w terminie od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r.  Więcej informacji udzieli Edyta Owczarek – telefon telefonu: 76 8318 361 wew. 41.