Parafia Rzymskokatolicka przy współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kotla pozyskała środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację V etapu prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w Kościele w Kotli. Koszt planowanego zakresu prac to blisko 110 tysięcy złotych, w tym pozyskane środki z Ministerstwa Kultury 48 tysięcy złotych.

Od czterech lat prowadzone są sukcesywne prace przy ołtarzu celem przywrócenia pierwotnej, oryginalnej kolorystyki. Z uwagi na ograniczone środki finansowe prace prowadzone są w etapach.Dotychczas pracom poddano elementy, które można było zdemontować, odnowić  i ponownie zamontować. Piąty etap prac obejmie już samą szafę ołtarza wraz z elementami snycerskimi i polichromiami. Z uwagi na ograniczone środki z zakresu wyłączono boczne uszaki ołtarza. Renowację ołtarza wspiera finansowo samorząd gminny. W związku jednak z ograniczonymi finansami gmina wraz z Parafią wystąpiła o środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

– Środki budżetu gminnego mamy ograniczone, ale corocznie w miarę możliwości finansowych udzielamy dotacji dla Parafii. Co najważniejsze zawsze wspieramy Parafię w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie również innych środków zewnętrznych jak z budżetu województwa czy w tym roku z Ministerstwa Kultury – mówi wójt Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

– Koszt planowanego zakresu prac wynosi blisko 110 tysięcy złotych, w tym pozyskane środki z Ministerstwa Kultury 48 tysięcy złotych. Planujemy również złożyć wniosek do Marszałka, ale czekamy jeszcze na ogłoszenie naboru wniosków – wyjaśnia Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla, która wspiera Parafię w przygotowywaniu wniosków i rozliczaniu dotacji. 

W poprzednich czterech etapach prac zostały odnowione elementy ołtarza głównego: rzeźba Ewangelistów św. Marka i Łukasza, figury św. Mateusza i Jana z ornamentami, tabernakulum, krucyfiks, obraz św. Marcina z ramą i ornamentami nad nim i kartuszem, zwieńczenie ołtarza oraz ornamenty z predelli. Łączny koszt prac  wyniósł ponad 147 tys. zł i finansowany był dotacjami z budżetu Gminy Kotla, województwa dolnośląskiego, darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź oraz wpłat dokonywanych przez parafian.