Naczynia gliniane, które znajdują się w zbiorach głogowskiego muzeum, w większości zostały pozyskane w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych. Najstarsze, powstałe około 5 tysięcy lat temu w epoce kamienia, pochodzą z osady neolitycznej w Dobrzejowicach (gmina Żukowice).

Naczynia gliniane i ich fragmenty należą do najczęściej odkrywanych zabytków archeologicznych. Choć wypalona glina może przetrwać w ziemi nawet tysiące lat, to jednak jest wyrobem kruchym. Podczas wykopalisk znajdowane są ogromne ilości fragmentów naczyń. Na ziemiach polskich naczynia gliniane pojawiły się wraz z pierwszymi społecznościami rolniczymi. Złoża gliny były dostępne i łatwe w eksploatacji.

– Naczynia gliniane, które znajdują się w zbiorach głogowskiego muzeum, w większości zostały pozyskane w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych. Reprezentują one wszystkie epoki dziejowe od neolitu przez średniowiecze aż po czasy nowożytne. Cechuje je różnorodność form – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum. – Występują duże naczynia zasobowe, służące do przechowywania produktów żywnościowych, a także amfory, dzbany, misy i wiele innych. Niektóre wykonano z dużą starannością oraz bogato ozdobiono. Być może stanowiły element dekoracyjnej „zastawy stołowej” dodaje Maciej Iżycki.

Najstarsze, powstałe około 5 tysięcy lat temu w epoce kamienia, pochodzą z osady neolitycznej w Dobrzejowicach (gmina Żukowice). Naczynia różnych rozmiarów, często bogato zdobione pozwalają sądzić, że wykonali je wytwórcy o dużych – na owe czasy – umiejętnościach garncarskich. Obok naczyń pozyskano również bogaty zbiór kości zwierzęcych, co wskazuje na hodowlano-rolniczy charakter gospodarki mieszkańców tej osady.

– Ciekawostką są nazwy nadawane kulturom archeologicznym, które powstają m.in. od najbardziej charakterystycznej formy naczynia, użytkowanej przez daną społeczność, np. kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych lub od sposobu zdobienia naczyń, np. kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura ceramiki sznurowej – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.