Mieszkańcy ul. Tęczowej w Nielubia będą mogli przyłączyć swoje domy do systemu zbiorowego odprowadzania ścieków. Wartość całego to ponad 420 000 zł, z czego 100 000 zł to środki pozyskane przez Gminę Żukowice w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozpoczęły się prace związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej.
To już kolejna inwestycja w tym półroczu z zakresu gospodarki wodno – ściekowej realizowana na terenie Gminy Żukowice. Wartość całego zadania wynosi ponad 420 000 zł, z czego 100 000 zł to środki pozyskane przez Gminę Żukowice w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy.

– Realizacja tego zadania umożliwi przyłączenie istniejących budynków do sieci kanalizacyjnej, z której ścieki odprowadzane będą do pobliskiej oczyszczalni. Takie rozwiązanie to przede wszystkim wygoda dla mieszkańców, ale także ogromne korzyści dla środowiska. Możliwość zrezygnowania z mniej ekologicznego sposobu odprowadzania nieczystości zdecydowanie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pobliskiego ujęcia wody pitnej – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Ponadto zostanie wybudowany nowy fragment wodociągu, który uniezależni dostawy wody do zabudowań przy ulicy Tęczowej od obecnie wykorzystywanego systemu, którym doprowadzana jest woda także do miejscowości Słone oraz Kamiona. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Tęczowej przyczyni się do dalszego rozwoju miejscowości ze względu na możliwość podłączenia do sieci działek przeznaczonych w przyszłości pod zabudowę. Ponadto realizacja tej inwestycji pozwoli na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w kierunku ul. Słonecznej i dalsze zasiedlanie tego terenu.

W ramach inwestycji powstanie ponad 550 m sieci wodno – kanalizacyjnej. Prace na ul. Tęczowej potrwają do końca maja bieżącego roku.