Gmina Żukowice przystąpiła do remontu budynku w którym mieści się GOPS i ośrodek zdrowia. Całkowita planowana wartość zadania to kwota ponad 2,2 miliona złotych. 1,6 mln zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Zakończenie remontu całego budynku planowane jest do końca bieżącego roku.

Gmina Żukowie rozpoczęła remont budynku, w którym mieści się GOPS i ośrodek zdrowia z apteką.  Całkowita planowana wartość zadania to kwota ponad 2,2 miliona złotych, a jego realizacja jest możliwa m.in. dzięki funduszom pochodzącym z budżetu gminy oraz pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,6 mln zł. Ponadto gmina wystąpiła o przyznanie dotacji i pożyczki z  WFOŚiGW we Wrocławiu.

– Remont przeprowadzany jest etapowo z uwagi na prowadzoną działalność wielu podmiotów zlokalizowanych w tym obiekcie. Do tej pory w części GOPS wykonano instalacje elektryczne i telekomunikacyjne. Obecnie wstawiane są już nowe okna. Właśnie zakończono prace związane z wylaniem posadzek, a na zewnątrz trwają intensywne prace polegające na dociepleniu przyziemia budynku – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Oprócz tego w budynku planuje się wykonanie m.in. ocieplenia nadziemia, docieplenia stropodachu, wymianę na całym obiekcie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji: wody ciepłej i cyrkulacyjnej, zimnej oraz  kanalizacji. Dodatkowo zlikwidowany zostanie piec węglowy, a w to miejsce zainstalowany zostanie nowy – pompa ciepła wraz z instalacją gazową. Ponadto zostanie wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu,  zainstalowana zostanie klimatyzacja oraz zamontowana winda m.in. dla osób niepełnosprawnych wraz z budową dojazdu.

Zakończenie remontu całego budynku planowane jest do końca bieżącego roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tymczasowo funkcjonuje w  budynku Szkoły Podstawowej w Nielubi (skrzydło byłego Gimnazjum), natomiast Ośrodek Zdrowia  wraz Apteką funkcjonują bez zmian w remontowanym budynku.