Kolejne środki finansowe zasilą budżet Gminy Żukowice. Właśnie otrzymaliśmy kolejną dobrą informację z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przekazania dotacji na rzecz Naszej Gminy w kwocie 29.500,00  zł, na zadanie „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Szczepów”. Prace ruszą w czerwcu.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  Gmina Żukowice otrzymała wsparcie w wysokości 185 231 zł na przebudowę drogi w Szczepowie. Całkowita wartość zadania to ponad 260 000 zł. Pozostała kwota na przebudowę drogi w Szczepowie pochodzić będzie z budżetu gminy.

–  Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie firmy, która przeprowadzi prace budowlane. Przebudowa zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 295 m wraz z obustronnym utwardzeniem pobocza. Ponadto w ramach przedmiotowego zamówienia zostanie wykonana wymiana opraw oświetleniowych na wysięgnikach oraz montaż znaków drogowych regulujących zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa na tym odcinku drogi – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Rozpoczęcie prac planowane jest już w czerwcu tego roku. Jeśli realizacja zadania będzie przebiegać zgodnie z planem, niebawem mieszkańcy gminy będą mogli poruszać się po nowo wyremontowanej drodze w Szczepowie.