W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli odbyło się walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej. Przewodniczącym został Jacek Wołoszyn a z-cą  – Piotr Sołonynka.

W walnym zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej pod przewodnictwem Jacka Wołoszyna udział wzięło 11 członków oraz Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski i pracownik Urzędu Gminy Kotla Aurelia Wtykło. Zatwierdzono sprawozdanie za 2020 r., udzielono absolutorium zarządowi, a także dokonano wyboru nowego zarządu i komisję rewizyjną na kadencję 2021-2025 jak również ustalono plan pracy i budżet na 2021 r.  Ustalona także, iż składka członkowska w 2021 r. nie ulega zmianie i wynosić będzie 5 zł od 1 hektara fizycznego.

Skład Zarządu GSW:

Przewodniczący – Jacek Wołoszyn
Z-ca przewodniczącego – Piotr Sołonynka
Sekretarz –  Krzysztof Szelest
Członkowie: Marian Filipczuk, Zbigniew Płócienniczak, Adam Walendowski, Grzegorz Gniewosz, Tomasz Buras.

Komisja rewizyjna GSW:

Przewodniczący – Mirosław Ciunajcius
Członkowie: Wiesław Golonka, Leszek Szkudlarek

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here