W m. Szczepów i Dankowice w gm. Żukowice wybudowane zostaną świetlice wiejskiej. Środki na te inwestycje gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Żukowice pozyskała  kolejne środki  finansowe na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. Ty razem na zadanie „ Budowa świetlic wiejskich w m. Szczepów i Dankowice na terenie gminy Żukowice”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone są  na realizację inwestycji w miejscowościach w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (PGR-y).  Wartość przyznanego dofinansowania to kwota aż 900.000,00 zł . Gmina starała się o  środki w wysokości około 4 mln.

– Wielokrotnie staraliśmy się o pozyskanie dotacji na budowę świetlic w Dankowicach i Szczepowie. W obu miejscowościach brakuje tego rodzaju infrastruktury społecznej. Realizacja tej inwestycji zdecydowanie przyczyni się do powstania miejsc integracji i wpłynie pozytywnie na poprawę życia mieszkańców, którzy już od dawna zabiegali o budowę świetlic.  Mamy świadomość, że środki te nie wystarczą na wybudowanie obu świetlic, dlatego będziemy poszukiwali jeszcze innych środków zewnętrznych na realizację tych zadań. Będziemy chcieli również rozmawiać z mieszkańcami tych miejscowości aby wypracować najlepsze rozwiązania – mówi Wójt gminy, Krzysztof Wołoszyn.